Gestaltterapi bygger på den dialogiska relationen mellan klient och terapeut. Tillsammans gör vi oss mer närvarande och medvetna om hur vi lever och relaterar till andra, till oss själva och till allt runt omkring oss.
Med fokus på det egna ansvaret kikar vi på hur livet kan påverkas så att det blir en balans mellan det inre och det yttre. Ibland behövs bearbetning av något som hör till dåtid, då jobbar vi med det så att Du kan känna dig friare i nuet.
Gestaltterapi är en humanistisk terapiform. Det är Du som klient som känner Dig själv bäst och har tagit förta steget till att börja utvecklas. När du blir medveten om hur Du gör, kommer Du att inse att det Du ibland upplever som ett hinder också kan vara en kompetens. Insikten är att Du i nuet får tillgång till fler valmöjligheter.
En klok person sa; ”Terapi handlar om att förbereda en annan människa att möta verkligheten inte att hjälpa henne att förneka den.”