Jag heter Annika Ramström och arbetar som Gestaltterapeut och Somatic Experience Practitioner, en stess- och traumaterapi. Här finns information om vem jag är och vad Gestaltterapi och SEP handlar om.

Du är välkommen att höra av dig via mail eller telefon om du har frågor eller vill boka tid för samtal.

När kan man behöva terapi/samtal:

  • När Din bakgrund hindrar Dig att leva som du vill i nuet
  • När livet skaver av något skäl Du inte rår på
  • När livet är fyllt av stress och oro
  • När Du drabbats av kris
  • När du har varit med om trauma
  • När Du drabbats av sorg
  • När Du behöver stöd i en ambivalent situation
  • När Ni som par behöver stöd att komma vidare i Er relation
  • När du vill påverka din missbruks- och/eller beroendeproblematik
  • …………………………