Jag är auktoriserad , diplomerad Gestaltterapeut. Jag är utbildad av Gestaltakademin i Skandinavien och medlem i Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter SAG.

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med terapeutiska samtal, bearbetande samtal, kris- och sorgebearbetning, stress, oro, stöd i ambivalenta livssituationer och parsamtal.

Min grundutbildning är socionom och under drygt 12 års tid arbetade jag som kurator inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvinnoklinik.

Jag arbetar idag deltid som kurator på Stigbergskliniken, Göteborgs Stadsmission. Där stödjer och följer jag människor som bestämt sig för att försöka leva ett liv utan alkohol.

Jag har en kortare kognitiv utbildning som anordnades av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag har en mindfulnessutbildning för professionella. De senaste åren har jag fyllt på min kompetens med en utbildning som handlar om hur vårt nervsystem påverkas av trauma, stress och bristfällig anknytning.