Om Annika Ramström

Jag är auktoriserad, diplomerad Gestaltterapeut. Jag är utbildad av Gestaltakademin i Skandinavien och medlem i Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter SAG. Jag har också en diplomerad stress- och traumautbildning som heter Somatic Experience Practitioner.

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med terapeutiska samtal, bearbetande samtal, kris- och sorgebearbetning, stress, oro, stöd i ambivalenta livssituationer, missbruk, beroende och parsamtal.

Min grundutbildning är socionom och under drygt 12 års tid arbetade jag som kurator inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvinnoklinik, är nu legitimerad kurator.

Jag har arbetat 6 år som kurator på Stigbergskliniken, Göteborgs Stadsmission. Där arbetade jag med människor som bestämt sig för att försöka leva ett liv utan alkohol och droger.

Jag har flera påbyggnadsutbildningar; en kortare kbt-utbildning som anordnades av Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  mindfulnessutbildning och en utbildning i en evidensbaserad form av återfallsprevention.